Wyślij do nas wiadomość :

Janki sale@wadowscy.pl
Gaj sale@wadowscy.pl

Zadzwoń do nas :

22 773 40 43
12 213 21 30

Regulamin

Regulamin serwisu oferta.wadowscy.pl (dalej: Serwis) reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną za pomocą ww. serwisu przez jego właściciela, którym jest spółka Grupa Wadowscy Gaj z siedzibą pod adresem: 32-031 Gaj, Myślenicka 7, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: PL9442247937, REGON: 360952871 (dalej: Administrator).

Ogłoszenia

Prezentowane w Serwisie ogłoszenia to wyłącznie informacja handlowa i nie stanowi oferty w myśl art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy w treści ogłoszeń lub nieaktualność ogłoszenia.

Newsletter (powiadamiacz o nowych pojazdach)

Rejestracja w newsletterze jest bezpłatna. Powiadomienia o nowych pojazdach spełniających zdefiniowane przez użytkownika kryteria będzie odbywać się z wybraną przez użytkownika częstotliwością i do podanego przez użytkownika dnia.

Prawa autorskie

Zwracamy uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Administratorowi oraz podmiotom trzecim.

Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu

  1. Połączenie z siecią Internet.
  2. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies.
  3. Konto poczty e-mail (wymagane dla niektórych usług, np. newsletter).

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu jako użytkownik i jednoczesnego zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści.
  2. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez usunięcie swojego konta, cofnięcie woli otrzymywania powiadomień lub opuszczenie stron Serwisu.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje odnośnie świadczonych usług, jak i ew. inne uwagi i zastrzeżenia odnośnie ich świadczenia, należy kierować pocztą e-mail pod adres: sale@wadowscy.pl

Postanowienia końcowe

  1. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym: /regulamin
  2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach będą przesyłane do Użytkowników na wskazane przez nich adresy e-mail podane podczas rejestracji na co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Brak zgody na zmiany ze strony Usługobiorcy daje mu podstawę do jednostronnego wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Copyright © 2024, oferta.wadowscy.pl, wykonane przez AKoL.pl

RegulaminPolityka prywatności