Wyślij do nas wiadomość :

Janki sale@wadowscy.pl
Gaj sale@wadowscy.pl

Zadzwoń do nas :

22 773 40 43
12 213 21 30

Polityka prywatności

W dokumencie tym opisane są zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Definicje

Serwis - strona internetowa https://oferta.wadowscy.pl wraz ze wszystkimi działami i usługami oferowanymi w jej ramach.
RODO - - (General Data Protection Regulation, GDPR) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem Serwisu jest spółka Grupa Wadowscy Gaj z siedzibą pod adresem: 32-031 Gaj, Myślenicka 7, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: PL9442247937, REGON: 360952871. U administratora powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem iod@wadowscy.pl.

Zakres i cel przetwarzania dane

Przetwarzamy dane, które podajesz nam korzystając z oferowanych w ramach Serwisu usług, np.: kontaktując się poprzez formularz kontaktu, zadając pytania w sprawie ogłoszeń, rejestrując się do newslettera (powiadamiacz o nowych ogłoszeniach spełniających Twoje wymagania), itd. jak również dane z naszych profili w serwisach społecznościowych, rozmów telefonicznych i korespondencji e-mail. Zakres danych przetwarzanych w ramach poszczególnych usług jest różny, a część danych możliwa jest do podania opcjonalnie w zależności od Twoich potrzeb i woli.
Przetwarzamy również automatycznie dane techniczne, które pozostawiasz poruszając się w ramach Serwisu, w szczególności adres IP Twojego urządzenia, informacje o rodzaju przeglądarki internetowej, systemie operacyjnym, odwiedzonych stronach, czasie trwania wizyty.

Nie pozyskujemy danych od dzieci poniżej 16 lat

Serwis dedykowany jest dla klientów w wieku powyżej 16 lat, w związku z powyższym nie przetwarzamy danych osób poniżej szesnastego roku życia. Jeśli zdarzyłaby się sytuacja wykrycia wprowadzenia danych przez osobę do 16 roku życia, dane będą usuwane.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych jest:
  1. w zakresie kontaktu w celu poznania oferty - uzasadniony interes administratora, polegający na umożliwieniu zainteresowanym osobom kontaktu z administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  2. w zakresie newslettera – uzasadniony interes administratora, polegający na umożliwieniu informowania zainteresowanych osób o ofercie administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  3. w zakresie kontaktu w celu zawarcia umowy najmu lub sprzedaży i w zakresie ich realizacji – podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy na żądanie zainteresowanej osoby i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  4. w zakresie prowadzenia rachunkowości i rozliczania podatków związanych z realizowaną sprzedażą i usługami – obowiązek ciążący na administratorze wynikający z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Okres przetwarzania danych

  1. Przez czas trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń (3 lata lub 6 lat).
  2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu.
  3. Dane przetwarzane w celach podatkowych i rachunkowych przetwarzane są przez okres wymagany przez przepisy prawa.

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom realizującym usługi przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora (m.in. dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe, sieci reklamowe). Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartych umów, zgodnie z instrukcjami Administratora, w określonym zakresie, z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa danych. Dane mogą być udostępniane w przewidzianych prawem przypadkach organom ścigania, oraz podmiotom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

Informacje dostępne publicznie

Zwracamy uwagę na to, że dane osobowe, które udostępniasz w ramach niektórych usług są udostępniane publicznie (np. treści opinii o naszej firmie i dane osobowe z nimi związane, gdy zdecydujesz się taką opinią podzielić; wpisy na naszych profilach w serwisach społecznościowych). Prosimy mieć to na uwadze.

Przekazywanie danych poza EOG

Administrator przetwarza dane osobowe w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jednakże niektóre współpracujące podmioty (np. Google, Facebook) mogą przetwarzać dane zarówno w ramach EOG, jak i poza nim. Weryfikujemy tego typu partnerów pod kątem gwarancji wysokiego stopnia ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.

Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą

Odnośnie danych osobowych przysługują Ci następujące prawa: W celu skorzystania z powyższych praw prosimy użyć formularza kontaktu, lub skontaktować się telefonicznie z biurem obsługi klienta lub na adres kontaktowy Inspektora Ochrony Danych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania może uniemożliwić korzystanie z oferty Administratora.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływało, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz mechanizmów łączenia danych z działów Serwisu w celach marketingowych aby kierować do Ciebie bardziej dopasowane komunikaty marketingowe.

Cookies

Cookies są to informacje, które serwer zapisuje na dysku Twojego komputera. Cookies umożliwiają utrzymanie sesji w trakcie korzystania z działów serwisu wymagających logowania (dzięki temu nie ma konieczności podawania loginu i hasła przy wyświetlaniu każdej strony). Cookies zwiększają komfort i funkcjonalność serwisu, np. pozwalają przechowywać ogłoszenia w schowku i dziale porównania ogłoszeń. Używamy cookies również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Dzięki cookies jesteśmy również w stanie obliczyć jak dużym powodzeniem cieszy się nasz Serwis. Cookies w jakikolwiek sposób nie niszczą systemu w Twoim komputerze, jeżeli jednak chcesz je wyłączyć - każda przeglądarka posiada taką opcję. Wyłączenie obsługi plików cookies może jednak uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Serwisu (np. mechanizm porównania ofert). Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące tylko korzystania z naszego Serwisu. Odbiorcami informacji z cookies są również firmy świadczące usługi reklamy internetowej (np.: Google LLC, Facebook, Inc.), a także podmioty badające i zliczające statystyki kampanii reklamowych oraz mierzące oglądalność portalu. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl.

Copyright © 2024, oferta.wadowscy.pl, wykonane przez AKoL.pl

RegulaminPolityka prywatności